Počty súťažiacich a škôl 2020/2021

Zoznam obsahuje len tie školy, ktoré tento školský rok zaregistrovali aspoň jedného žiaka.
Ako sa zapojiť do súťaže

Registrovaných: 187 škôl, 24342 súťažiacich

Drobec 4003
2. a nižšia
1115
3. (ZŠ)
2888
Bobrík 6612
4. (ZŠ)
3161
5. (ZŠ)
3451
Benjamín 6034
6. (ZŠ)
2943
7. (ZŠ)
2840
prima
142
sekunda
109
Kadet 5022
8. (ZŠ)
2677
9. (ZŠ)
1952
tercia
226
kvarta
167
Junior 1650
kvinta
163
sexta
130
1. (SŠ)
728
2. (SŠ)
629
Senior 1020
septima
116
oktáva
117
3. (SŠ)
472
4. (SŠ)
291
5. (SŠ)+
24
Nevidiaci SŠ 1
2. (SŠ)
1
Nevidiaci ZŠ 0

Rozdelenie po krajoch a školách

Banskobystrický kraj (18)

 • Základná šklola JGT, Gaštanová 12, Banská Bystrica (22)
 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica (97)
 • Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo (740)
 • Základná škola s materskou školou, MPČĽ 35, Brezno (29)
 • Základná škola, Školská 604/17, Heľpa (171)
 • Základná škola, Horná Lehota 65, Horná Lehota (13)
 • Základná škola, Partizánska cesta 407, Jasenie (23)
 • Základná škola s materskou školou, SNP 158/20, Kalinovo (160)
 • Základná škola, Kriváň 435, Kriváň (146)
 • Gymnázium A. Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina (72)
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina (24)
 • Základná škola, Stredisková 2735/5, Lieskovec (48)
 • ZŠ, Školská 9, Lovinobaňa (72)
 • Základná škola, Muránska Dlhá Lúka 321, Muránska Dlhá Lúka (8)
 • ZŠ sv. Alžbety, Školská 15, Nová Baňa (150)
 • ZŠ I. B. Zocha, Jilemnického 94/3, Revúca (191)
 • Základná škola, Školská 30, Tomášovce (27)
 • Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej, T. Vansovej 353/3, Zvolenská Slatina (69)

Bratislavský kraj (23)

 • Cirkevná základná škola – Narnia, Beňadická 38, Bratislava (386)
 • Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava (32)
 • Gymnazium, ul. L.Sáru 1, Bratislava (648)
 • Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava (173)
 • Spoj. škola s organizačnými zložkami: Škola umeleckého priemyslu a SOŠ drevárska, Tokajícka 24, Bratislava (55)
 • Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (329)
 • Spojená škola De La Salle, Čachtická 14, Bratislava (192)
 • Základná škola, Budatínska 61, Bratislava (72)
 • Základná škola, Vazovova 4, Bratislava (196)
 • Základná škola, Mudroňova 83, Bratislava (148)
 • Základná škola, Ostredková 14, Bratislava (110)
 • Základná škola, Karloveská 61, Bratislava (110)
 • ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava (617)
 • ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, Bratislava (13)
 • Základná škola, Jakubov 276, Jakubov (173)
 • Základná škola s materskou školou, Kuchyňa 551, Kuchyňa (136)
 • Základná škola, Láb č. 489, Láb (186)
 • Základná škola, Malé Leváre 10, Malé Leváre (37)
 • CZŠ Narnia, Komenského 27, Pezinok (170)
 • Gymnázium, Senecká 2, Pezinok (384)
 • ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec (286)
 • Základná škola kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava (72)
 • Základná škola, Vyhne 111, Vyhne (72)

Košický kraj (21)

 • Základná škola s materskou školou, Bracovce 26, Bracovce (3)
 • Gymnázium, SNP 1, Gelnica (119)
 • Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice (241)
 • Súkromná spojená škola HUMAN, Starozagorská 8, Košice (74)
 • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice (331)
 • Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice (132)
 • Základná škola Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 6, Košice (19)
 • Základná škola, Školská 10, Malá Ida (182)
 • Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce (200)
 • Základná škola, Ul. T. J. Moussona 4, Michalovce (220)
 • Základná škola, Nacina Ves č. 63, Nacina Ves (23)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom (49)
 • Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník (12)
 • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava (38)
 • ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, Smižany (103)
 • Gymnázium, SNP 3, Spišská Stará Ves (36)
 • Cirkevná spojená škola, org. zložka ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy (254)
 • Základná škola, Staré 283, Staré (13)
 • Základná škola, Štós 35, Štós (6)
 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64, Tušická Nová Ves (61)
 • Základná škola P. O. Hviezdoslava, P. O. Hviezdoslava 43, Veľké Kapušany (12)

Nitriansky kraj (22)

 • Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 43, Bánov (176)
 • Základná škola, Bešeňov 628, Bešeňov (19)
 • ZŠ s VJM – Alapiskola, Bešeňov - Zsitvabesenyő, Bešeňov č. 628, Bešeňov (5)
 • Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial (129)
 • Základná škola, Starohorská 8, Dulovce (64)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová (46)
 • Základná škola, Hronské Kľačany 322, Hronské Kľačany (99)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 16, Jarok (91)
 • Základná škola, Pohraničná 9, Komárno (70)
 • Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice (236)
 • Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice (240)
 • Základná škola, Lipová 183, Lipová (21)
 • Základná škola, Mojzesovo – Černík, Mojzesovo 505 (172)
 • Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra (19)
 • Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky (346)
 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 186, Rastislavice (25)
 • Základná škola, Tekovská 17, Starý Tekov (155)
 • ZŠ s MŠ J.Kossányiho s VJM, Školská 22, Svätý Peter (53)
 • Základná škola Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa (360)
 • ZŠ s VJM – Alapiskola, Školská 974, Tešedíkovo (19)
 • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur (69)
 • Základná škola, Školská 846, Zemné (21)

Prešovský kraj (37)

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Faustíny, Pánska 2420, Bardejov – Dlhá Lúka, Bardejov (126)
 • Základná škola, Davidov 71, Davidov (14)
 • Cirkevná spojená škola, org. zl. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 24, Humenné (154)
 • Základná škola, Kudlovská 11, Humenné (32)
 • Základná škola, Pugačevova 7, Humenné (44)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 28, Chminianska Nová Ves (4)
 • Základná škola s materskou školou, Jablonov 209, Jablonov (20)
 • Základná škola s materskou školou, Kamenica 645, Kamenica (45)
 • Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok (250)
 • ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého, Klčov 28, Klčov (46)
 • Základná škola s materskou školou, Koškovce 134, Koškovce (107)
 • Základná škola, Francisciho 11, Levoča (204)
 • Základná škola s materskou školou, Lipovce 125, Lipovce (83)
 • Základná škola, Ľutina 4, Ľutina (98)
 • Základná škola, Nižná Voľa 2, Nižná Voľa (9)
 • Základná škola, Nižný Hrušov 211, Nižný Hrušov (15)
 • Základná škola s materskou školou, Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov (68)
 • Základná škola s materskou školou, Nová Ľubovňa 493, Nová Ľubovňa (122)
 • Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, Poprad (12)
 • Základná škola s materskou školou, Francisciho 832/21, Poprad (152)
 • Spojená škola bl. biskupa Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov (229)
 • Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov (170)
 • Základná škola, Komenského 13, Sabinov (380)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica (64)
 • SOŠ Technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa (217)
 • Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (420)
 • Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa (263)
 • Gymnázium, Konštatínova 64, Stropkov (148)
 • Základná škola, Hrnčiarska 795/61, Stropkov (92)
 • Základná škola, Kojatice 84, Svinia (26)
 • ZŠ s MŠ, Šarišské Bohdanovce 179 , Šarišské Bohdanovce (98)
 • Základná škola s materskou školou, Tulčík 116, Tulčík (134)
 • Základná škola, Veľká Franková 56, Veľká Franková (14)
 • Základná škola, Školská 267, Veľká Lomnica (19)
 • Základná škola, Víťaz 263, Víťaz (55)
 • Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou (86)
 • Základná škola s materskou školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre (65)

Trenčiansky kraj (18)

 • Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, Bystričany (67)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 375/23, Čereňany (31)
 • Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Školská 252, Dolná Súča (181)
 • ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom (151)
 • Základná škola s materskou školou, Kálnica 385, Kálnica (25)
 • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom (42)
 • Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, Kočovce (189)
 • Základná škola s materskou školou, Lazy pod Makytou 157, Lazy pod Makytou (95)
 • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44, Lysá pod Makytou (156)
 • Základná škola s materskou školou, Nitrica 41, Nitrica (84)
 • Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica (270)
 • Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske (72)
 • Základná škola, Malonecpalská 206/37, Prievidza (98)
 • Základná škola s materskou školou H. Gavloviča, Školská 369, Pruské (203)
 • Základná škola s materskou školou, Selec 183, Selec (35)
 • Základná škola s materskou školou, Skačany 539, Skačany (115)
 • Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 71/2, Trenčín (36)
 • Základá škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany (43)

Trnavský kraj (15)

 • Základná škola, Školská 285, Čáry (102)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, Drahovce (137)
 • Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec (152)
 • Základná škola s materskou školou, Kostolá 28, Hrnčiarovce nad Parnou (178)
 • Základná škola s materskou školou, Kľačany 263, Kľačany (101)
 • Základná škola s VJM, Školská 116, Lehnice (52)
 • Základná škola, Brezová 19, Piešťany (320)
 • ZŠ sv. Márie Goretti, Štefánikova 119, Piešťany (52)
 • Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica (231)
 • Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď (1)
 • ZŠ J. A. Komenského, Komenského 8, Sereď (489)
 • ZŠ s materskou Kráľa Svätopluka, Mierové nám. 10, Šintava (79)
 • Základná škola, Hlavná č. 2, Topoľnica (13)
 • Súkromná ZŠ Besst, Limbova 3, Trnava (298)
 • Základná škola s materskou školou, I. Krasku 29, Trnava 5 (144)

Žilinský kraj (33)

 • Základná škola, Belá – Dulice č. 84, Belá – Dulice (78)
 • Základná škola, Ulica mieru 1235, Bytča (660)
 • Gymnázium J. M. Hurbana, Ul. 17. novembra č. 1296, Čadca (31)
 • Základná škola s materskou školou, Divina 538, Divina (65)
 • Základná škola, Dolná Tižina 28, Dolná Tižina (81)
 • Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín (55)
 • ZŠ s MŠ a Cirkevné gymnázium A. Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín (440)
 • Základná škola, Dražkovce 59, Dražkovce (41)
 • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde (160)
 • Základná škola s materskou školou, Chlebnice 134, Chlebnice (100)
 • Základná škola, Clementisova 616, Kysucké Nové Mesto (63)
 • Základná škola, Lietava 216, Lietava (98)
 • Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok (31)
 • Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, Nábrežie 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš (117)
 • Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, Martin (20)
 • Súkromná základná škola BellAmos, Východná 18, Martin (143)
 • Základná škola, Rudina 443, Rudina (65)
 • Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok (453)
 • ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, Skalité (232)
 • Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680, Stará Bystrica (67)
 • ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru, Stráňavy 342, Stráňavy (106)
 • Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, Svätý Kríž (87)
 • ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Školská 86, Terchová (46)
 • Základná škola s materskou školou, Višňové 446, Višňové (181)
 • ZŠ H. Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky (88)
 • ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Ulica Špitál 967/4, Zákamenné (378)
 • Základná škola M. Rúfusa, Hlavná 189, Závažná Poruba (39)
 • Základná škola, Cintorínska 54, Žabokreky (42)
 • Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina (240)
 • Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina (50)
 • Základná škola, Gaštanová 56, Žilina (276)
 • Základná škola s materskou školou, Hôrky 200, Žilina (210)
 • Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina (50)

 

Organizátor:

logo - FMFI UK

Partneri:

logo - Soitron

logo - freedu

logo - SISp

Základné informácie

14. ročník 2020/21

13. ročník 2019/20

89 768 súťažiacich, 1 116 škôl

12. ročník 2018/19

77 928 súťažiacich, 979 škôl

11. ročník 2017/18

74 216 súťažiacich, 992 škôl

10. ročník 2016/17

62 981 súťažiacich, 921 škôl

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl


4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl


3. ročník 2009/2010

13 942 súťažiacich, 408 škôl


2. ročník 2008/2009

9 317 súťažiacich, 276 škôl


1. ročník 2007/2008

3 568 súťažiacich, 121 škôl


Čas

Do súťaže ostáva 16 dní.